Variatie in ASS-beeld bij vroege herkenning

Het Expertise Team Jonge Kind van INTER-PSY heeft een artikel gepubliceerd over de herkenning van autismespectrumstoornissen (ASS) bij jonge kinderen (Marrit Buruma, Titia Prinsen & Els Blijd-Hoogewys).

 

In de klinische praktijk kunnen er grofweg twee groepen jonge kinderen (2-3 jaar) waarbij ASS speelt, onderscheiden worden. In dit artikel worden deze twee groepen beschreven:

toddler & bear

 

1) Kinderen bij wie ASS voor ervaren clinici al duidelijk herkenbaar is

2) Kinderen bij wie weliswaar sprake is van vermoedens van ASS, maar waarbij het beeld – ook voor ervaren clinici – nog onvoldoende duidelijk is

 

Bij de eerste groep kinderen is er op 2-3 jarige leeftijd bijvoorbeeld sprake van minder gerichtheid op anderen, problemen met de taalontwikkeling, sensorische bijzonderheden, … Eigenlijk betreft het de typische ASS-problemen, zoals deze ook gezien worden bij oudere kinderen, maar deze worden op deze leeftijd vaak toch nog op andere manieren geuit. Het wel of niet aanwezig zijn van rigiditeitproblemen ligt bijvoorbeeld erg genuanceerd op deze leeftijd.

 

Bij de tweede groep kinderen is het ASS-beeld op 2-3 jarige leeftijd minder duidelijk. Dit kan liggen aan het feit dat er sprake is van een forse ontwikkelingsachterstand of juist een ontwikkelingsvoorsprong. Tevens kan andere problematiek een rol spelen, zoals psychiatrische, somatische, genetische en omgevingsfactoren, waardoor ASS-diagnostiek complexer is. Daarnaast zijn er kinderen die over goede sociaal-technische vaardigheden beschikken, die op het eerste zicht de ASS-kenmerken kunnen camoufleren. Meisjes vormen hierbinnen een bijzondere subgroep.

 

In het artikel wordt dieper in gegaan op deze twee groepen en worden adviezen gegeven voor de vroegdiagnostiek. Dit artikel is verschenen in VROEG.

Meer weten over het Expertise Team Jonge Kind? Bekijk dan de website van INTER-PSY of lees het recente interview met twee leden van dit team (Elles Groot Koerkamp en Titia Prinsen) in het e-magazine van Elker http://www.hetjongekind-elker.nl/het-jonge-kind#!/inter-psy-expertise-team-jonge-kind

 

 

door blijdhoogewys

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s