Artikelen

..

2023

Buruma, M.E., Boeve-van Sleeuwen, E.A.M., & Blijd-Hoogewys, E.M.A. (2023). Meisjes met een subtieler autismebeeld. Casuïstiekbeschrijvingen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 65, 15-21.

2022

Blijd-Hoogewys, E. M. A., Bulgarelli, D., Molina, P., & van Geert, P. L. C. (2022). Nonlinearities in theory-of-mind development: New evidence from Dutch and Italian boys and girls. European Journal of Developmental Psychology19(6), 905-924

Buruma, M., & Blijd-Hoogewys, E. (2022). Jonge meisjes met autisme. Subtiel niet minder ernstig. Het Jonge Kind, 5, 26-29.

Buruma, M., & Blijd-Hoogewys, E. (2022). Star gedrag bij autistische meisjes uit zich anders. VROEG, 4, 4-6.

Buruma, M.E., & Blijd-Hoogewys, E.M.A. (2022). Verstopt in de klas. Hoe autisme bij meisjes nog vaak gemist wordt. Caleidoscoop, 2, 22-31.

Li, B., Stockmann, L., Blijd-Hoogewys, E., Vergari, I., Rieffe, C. (2022). Towards feeling, understanding, and caring: The development of empathy in young autistic children. Autism.

O’Connor, R., Blijd-Hoogewys, E., Stockmann, L., van dem Bedem N., & Rieffe, C. (2022). Friendship Quality Among Autistic and Non-autistic (pre-)adolescents: protective or risk factor for mental health? Autism: International Journal of Research and Practice26(8), 2041-2051.

Rieffe, C., Blijd-Hoogewys, E.M.A., Hoogerwerf, J., & Vermeiren, R. (2022). Vrienden als je autisme hebt; lust of last? Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 21(3), 53-62.

van der Velde, A., Verbeek, E., & Blijd-Hoogewys, E. (2022). Foetaal alcohol syndroom. Vaak gemist, volledig te voorkomenVROEG, 1, 17-19.

2021

Bezemer, M.L., Blijd-Hoogewys, E.M.A. & Meek-Heekelaar, M (2021). The predictive value of the AQ and the SRS-A in the diagnosis of ASD in adults in clinical practice. Journal of Autism and Developmental Disorders51(7), 2402-2415.

Buruma, M., & Blijd-Hoogewys, E. (2021). Omgaan met emoties bij meisjes met autisme. VROEG (1), 10-12.

den Uijl-Ohlsen, I., Buruma, M., van der Horn, M., & Blijd-Hoogewys, E. (2021). Meer doen met vroegdiagnostiek naar autisme. VROEG, 3, 36-37.

Mol, A., Bezemer, M., Spek, A., van Wijngaarden, P. & Blijd-Hoogewys, E. (2021). Vrouwen met autisme. Eindelijk in de spotlight. Autisme Magazine, 31-34.

Rieffe, C., Kamp, K., Pentinga, J., Becker, M., van Klaveren, L., & Blijd-Hoogewys, E. (2021). Sociale inclusie en ASS in het voortgezet onderwijs: Wat is er nodig? Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 20 (3), 51-59

Rieffe, C., O’Connor, R., Bülow, A., Willems. D., Hull, L., Sedgewick, F., Stockmann, L., & Blijd-Hoogewys, E. (2021). Quantity and quality of empathic responding by autistic and non-autistic adolescent girls and boysAutism, 25(1), 199-209.

van Dijk, M.W.G., Buruma, M.E., & Blijd-Hoogewys, E.M.A. (2021). Detecting feeding problems in young children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 51(11), 4115-4127.

2020

Blijd-Hoogewys, E. & Til, S. (2020). Laat autisme niet ondersneeuwen. VROEG (3), 11-13.

Buruma, M., & Blijd-Hoogewys, E. (2020). Als autisme twee gezichten heeft: Op school een engeltje, thuis boos en overprikkeld. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 28(1), 8-11.

2019

Blijd-Hoogewys, E. (2019). Opinion/viewpoint: Dutch project aims to raise awareness of autism in women. SPECTRUM

Braams, O.B., Meekes, J., van Nieuwenhuizen, O., Schappin, R., van Rijen, P.C., Blijd‐Hoogewys, E.M.A., Steffers, M., Braun K.P.J., & Jennekens‐Schinkel, A. (2019). Epilepsy surgery in children: no further threat to theory of mind. Epileptic Disorders, 21(2), 166-176.

Buruma, M., & Blijd-Hoogewys, E. (2019). Jonge meisjes camoufleren kenmerken autisme. VROEG, 36 (2),6-8.

2018

Buruma, M., & Blijd-Hoogewys, E. (2018). ASS bij peuters. Vroegherkenning loont. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 26(2), 16-19.

Clemmensen, L., Jepsen, J. R. M., van Os, J., Blijd‐Hoogewys, E. M., Rimvall, M. K., Olsen, E. M., … & Jeppesen, P. (2018). Are theory of mind and bullying separately associated with later academic performance among preadolescents? British Journal of Educational Psychology, 90(1), 62-76.

Keunen, B. (2018). FANN – Netwerk voor vrouwen met autisme. Sociaal zijn put deze meisjes en vrouwen uit – interview met Els Blijd-Hoogewys. Balans Magazine, 46-49.

Rieffe, C., & Blijd-Hoogewys, E. (2018). Meisjes met autisme vaak laat herkend. Hoe signaleer je het eerder? Tijdschrift voor Remedial Teaching, 26(2), 20-22.

2017

Blijd-Hoogewys, E.M.A., & van Geert, P.L.C. (2017). Non-linearities in Theory-of-Mind Development. Frontiers in Psychology, 7, 1970.

Blijd-Hoogewys, E.M.A., van der Horn, M.J., Buruma, M.E., van Daalen, E., Pijl, M.K.J., den Uijl-Ohlsen, I., Servatius-Oosterling, I.J., Dietz, C., & de Bildt, A. (2017). Snel in actie komen bij een vermoeden van autisme. De beste aanpak om ASS bij jonge kinderen vast te stellen. Kind & Adolescent Praktijk, 16(4), 16-23.

Buruma, M.,  & Blijd-Hoogewys, E. (2017). Autisme bij meisjes: subtiel, niet minder ernstig. VROEG, 4, 8-11.

Buruma, M., Prinsen, T., & Blijd-Hoogewys, E. (2017). Aangrijpingspunten voor vroege herkenning ASS. VROEG, 3, 4-7.

Rieffe, C., Bülow, A., Willems, D., Blijd-Hoogewys, E., & Stockmann, L. (2017). Meisjes met autisme, hoe empathisch zijn ze? Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 16, 2, 2-14.

2016

Buruma, M.E., Blijd-Hoogewys, E.M.A., Huyghen, A.N., Bezemer, M.L., & van Geert, P.L.C. (2016). De VSCG. De ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten  van vroeg sociaal communicatief functioneren bij zeer jonge kinderen met autisme. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 4, 159-170.

Clemmensen, L., Bartels-Velthuis, A.A., Jespersen, R.aF., van Os, J., Blijd-Hoogewys, E.M.A., Ankerstrøm, L., Væver, M., Daniel, P.F., Drukker, M., Jeppesen, P., & Jepsen, J.R.M. (2016). A psychometric evaluation of the Danish version of the Theory of Mind Storybook for 8-14 year-old children. Frontiers in Psychology, 7, 330.

2015

Bezemer, M.L., Blijd-Hoogewys, E.M.A, & van Geert, P.L.C. (2015). Executieve functioneren bij kinderen met ASS: een analyse van de BRIEF. GZ-Psychologie, 7(5), 10-16.

2014

Blijd-Hoogewys, E.M.A. (2014). Open podium: Ook ‘sociale’ vrouwen kunnen autisme hebben. De psychiater, 21(8), 34.

Blijd-Hoogewys, E.M.A. (2014). Inleiding Special ‘Behandeling van mensen met ASS’. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 13(4), 111-113.

Blijd-Hoogewys, E.M.A., Bezemer, M., & P.L.C. van Geert (2014). Executive Functioning in Children with ASD. An Analysis of the BRIEF. Journal of Autism and Developmental disorders, 44(2), 3089-3100.

Carette, S. (2014). Autisme bij het ‘sterke’ geslacht. Verslag presentatie Els Blijd-Hoogewys. Sterk! in autisme, 6, bijlage, 1-4.

Clemmensen, L., van Os, J., Skovgaar, A.M., Vaever, M., Blijd-Hoogewys, E.M.A., Bartels, A.A., Jeppesen, P. (2014). Hyper-Theory-of-Mind in children with psychotic experiences. Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0113082.

2013

Buruma, M., & Blijd-Hoogewys, E.M.A. (2013). Leren omgaan met driftbuien. VROEG, 4-5.

Solodova, A., & Blijd-Hoogewys, E.M.A. (2013). Theory-of-Mind bij volwassenen met een verstandelijke beperking met of zonder ASS, Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 4, 119-126.

2012

Blijd-Hoogewys, E.M.A. (2012). DSM-5 onder de loep: expert opinions (1). Autisme in de DSM-5. Psychopraktijk, 4(4), 26-27.

Blijd-Hoogewys, E., van Dijck, R., Emmelkamp, P., Mulder,  N., Oude Voshaar, R.C., Schippers, G., Spinhoven, P. & Vermeiren R. (2012). Benchmarken is ‘werk-in-uitvoering’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(12), 1031-1038. Link

Oosterhoff, M., van Daal, J., Blijd-Hoogewys, E.M.A., & werkgroep behandeling CASS 18+ (2012). Consensus document CASS18+: Behandeling van Autisme bij volwassenen met een normale intelligentie. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 11(3), 92-98. Link

2011

Bartels-Velthuis, A.A., Blijd-Hoogewys, E.M.A., & van Os, J. (2011). Evidence that better theory of mind skills in children with auditory hallucinations mitigate the risk of secondary delusion formation. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124(3), 193-197. Link

2010

Blijd-Hoogewys, E.M.A., Van Geert, P.L.C., Serra, M., & Minderaa, R.B. (2010). Development of Theory-of-Mind and the Theory-of-Mind Storybooks. Research in Typically Developing Children and Children with Autism Spectrum Disorders. European Psychiatric Review, 3(2), 34–8. Link

Buruma, M.E, & Blijd-Hoogewys, E.M.A. (2010). De ontwikkeling van JA en vroeg sociaal-communicatief gedrag bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 40-49. Link

2009

Hemels, I. (2009). Interview met Els Blijd-Hoogewys: Onderzoek naar Theory of Mind. ‘Ook PDD-NOS’ers ontwikkelen sociaal snapvermogen’. Balans Magazine, 22(3), 24-27.

Blijd-Hoogewys, E.M.A., Van Geert, P.L.C., Serra, M., & Minderaa, R.B. (2009). De ontwikkeling van Theory-of-Mind en het Theory-of-Mind Takenboek. Een niet-lineaire aanpak van ontwikkelingsdata. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 8(2), 63-75. ***prijs voor beste artikel*** Link

2008 & eerder

Blijd-Hoogewys, E.M.A., Van Geert, P.L.C., Serra, M., & Minderaa, R.B. (2008). Measuring theory of mind in children.  Psychometric properties of the ToM storybooks. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1907-1930. Link Dit was het 2e meest gedownloade JADD artikel (2013-04-09) en daardoor nu ook gratis 

Blijd-Hoogewys, E.M.A., Huyghen, A.N., Geert, P.L.C. van, Serra, M, Loth, F., & Minderaa, R.B. (2003). Denken overdacht. De normering van het Theory-of-Mind Takenboek. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie.

Blijd-Hoogewys, E., & Teng, J. (2003). Theory of Mind bij Chinese kinderen. Een onderzoek naar oorzaken van ToM-problemen. Bao Trieu Nieuws, 36 (12), 25-29.

Blijd-Hoogewys, E.M.A., Huyghen, A.N., Geert, P.L.C. van, Serra, M, Loth, F., & Minderaa, R.B. (2003). Denken overdacht. De normering van het Theory-of-Mind Takenboek. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie.

Blijd-Hoogewys, E.M.A., Serra, M., Geert, P.L.C. van, & Minderaa, R.B. (2002). Theory of Mind: denken over denken, willen en voelen. De ontwikkeling van een nieuwe test voor kinderen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3(1), 4-13.

Blijd-Hoogewys, E.M.A., van Geert, P.L.C., Serra, M., & Minderaa, R.B. (???). De ontwikkeling van Theory-of-Mind. VROEG.

Blijd-Hoogewys, E.M.A., Serra, M, Loth, F., Geert, P.L.C. van, & Minderaa, R.B. (2002). Theory of Mind: denken over gevoelens en gedachten. De ontwikkeling van een  nieuw meetinstrument voor jonge kinderen. Tijdschrift voor Logopedie & Foniatrie, 74(9), 231-235.

Geert, P.L.C. van, Hoogewys, E.M.A., Loth, F., & Serra, M. (1998). Het Theory-of-Mind Takenboek. RuG, intern gebruik.

Hoogewys, E.M.A. (1998). Over pesten. Kinderen met ADHD en hun leeftijdgenoten. Tijdschrift Zit Stil, 69(18), 9-17.

Hoogewys, E.M.A., Depypere, A., & Yserbyt, S. (1998). Over bijzondere kinderen en bijzondere ouders. Deel 5: Autisme-spectrum. Tijdschrift Zit Stil, 69(18), 49-55.

Hoogewys, E.M.A (1998). Opvoeden: stoppen en denken. Tijdschrift Zit Stil, 68(17), 20-24.

Hoogewys, E.M.A (1998). Over pesten. Tijdschrift Zit Stil, 68(17), 13-19.

Hoogewys, E.M.A (1998). Over bijzondere kinderen en bijzondere ouders. Deel 4: Tic-stoornissen. Kinderen met Gilles de la Tourette (GTS). Tijdschrift Zit Stil, 68(17), 7-12.

Hoogewys, E.M.A (1997). Als spelling een kwelling is … Tijdschrift Zit Stil, 64(16), 27-34.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s