FANN

FANN ‘Luister naar het verhaal’

FANN staat voor Female Autism Network of the Netherlands

Dit is een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals (behandelaren zoals psychologen en psychiaters, en onderzoekers) die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met autisme en een gemiddelde intelligentie of hoger. Ook ervaringsdeskundigen nemen deel aan dit netwerk. De leden van FANN zijn allen expert op het vlak van autisme bij meisjes en/of vrouwen.

Doelstellingen van FANN

  1. Uitwisseling van kennis stimuleren
  2. Samenwerking binnen wetenschappelijke onderzoeken bevorderen
  3. Implementatie van wetenschappelijke kennis in de praktijk bevorderen

Dit gebeurt middels gezamenlijke projecten, die resulteren in artikelen, presentaties en gezamenlijke subsidieaanvragen.

FANN-bijeenkomsten

FANN komt minimaal twee keer per jaar samen. De opzet is om steeds een plenair gedeelte te hebben, waarna in werkgroepen e.e.a. uitgewerkt kan worden en dit vervolgens weer plenair teruggekoppeld kan worden.

Mensen die (nog) geen expert zijn op dit vlak, maar wel interesse hebben, kunnen zich laten informeren via LinkedIn FANN of via de FANN-website.

 

Ontstaan FANN

FANN is in 2017 geïnitieerd door dr. Els Blijd-Hoogewys en Marleen Bezemer. Anne Fleur Stapert heeft hier, vanuit WomenInc, een adviserende rol in gespeeld...

.

Bestuur FANN

FANN @kick-off_bestuur

FANN bestuur samen met dr. Judith Gould (foto Marleen Bezemer)

Het bestuur bestaat uit dr. Els Blijd-Hoogewys (klinisch psycholoog, INTER-PSY, Groningen), dr. Audrey Mol (klinisch psycholoog, Altrecht Autisme), dr. Annelies Spek (klinisch psycholoog, Autisme Expertisecentrum, Eemnes) en dr. Patricia van Wijngaarden-Cremers (psychiater, Dimence, Zwolle/Deventer).

Em. Hoogleraar Ina van Berckelaer-Onnes en dr. Judith Gould zijn adviseurs van het netwerk.

 

Klik hier voor een verslag, presentaties en foto’s van onze kick-off meeting van 25-03-2017.


..