Start INTER-PSY Infantteam

Na bijna 10 jaar ben ik gestopt met mijn werkzaamheden bij het AutismeTeam Noord-Nederland van Lentis. Vol trots kan ik aankondigen dat we op  2 april, Wereld Autisme Dag, starten met ons INTER-PSY Infantteam te Groningen. Daar zullen ook Marrit Buruma, Anja Talboom en Titia Prinsen werkzaam zijn. Ook zij maken de overstap van het AutismeTeam Noord-Nederland naar INTER-PSY.

Het INTER-PSY Infantteam is een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater/arts, klinisch psycholoog, orthopedagoog, infantpsycholoog en specialistisch ambulant begeleider. Deze bieden specialistische diagnostiek en behandeling bij (zeer) jonge kinderen.

Jonge kinderen van nul tot zes jaar, bij wie er zorgen zijn over de sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling, kunnen aangemeld worden. Er kan ook aangemeld worden wanneer er een autismespectrumstoornis of andere ontwikkelingsstoornis wordt vermoed. Zowel artsen als gedragswetenschappers kunnen verwijzen. Binnen 2 weken na aanmelding vindt er een eerste gesprek plaats. Ook ouders kunnen bellen naar het INTER-PSY Infantteam.

De diagnostiek bestaat meestal uit een niveaubepaling, een gestructureerd spelcontact, een thuisobservatie en/of een observatie op peuterspeelzaal dan wel kinderdagverblijf. De behandeling vindt aansluitend aan de diagnostiekfase plaats. Er wordt o.a. psycho-educatie, ouderbegeleiding, vroegstimulering en thuisbegeleiding aangeboden. Tevens kan de JASPER training gevolgd worden. Gedurende 10 weken volgen ouders, samen met het kind, wekelijks een training ter bevordering van joint attention (gedeelde aandacht), spelvaardigheden en emotieregulatie van het kind. Door in een vroeg stadium problemen te herkennen en te behandelen, kan de verdere ontwikkeling positief beïnvloed worden.

Voor meer informatie zie Flyer INTER-PSY Infantteam of mail naar infant@inter-psy.nl

door blijdhoogewys

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s