Boek ‘ASS bij je man, wat dan? Partnercursus Autisme’

voorpagina boek Partnercursus Autisme

Half oktober 2014 is ons boek ‘ASS bij je man, wat dan? Partnercursus Autisme’ uitgekomen bij Hogrefe. Anja Talboom en ik hebben eind 2005 de Partnercursus Autisme ontwikkeld. Sinds 2008 wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze cursus. De Partnercursus Autisme bleek effectief. In 2011 heeft Astrid Vissia de Annemieke prijs voor de beste autismescriptie gewonnen (over dit effectonderzoek). Een wetenschappelijk artikel over de resultaten is in de maak.

De Partnercursus Autisme is een psycho-educatieprogramma, met niet alleen aandacht voor ASS bij de man, maar ook voor het effect hiervan op de vrouw en het gezin. Het richt zich op vrouwen die een partnerrelatie hebben met een man met ASS en hierin problemen ervaren. Het betreft vrouwen die willen begrijpen wat ASS is en hoe dit hun relatie beïnvloedt. Ze willen leren hoe ze daar zelf mee om kunnen gaan. Deze vrouwen zijn daarbij naarstig op zoek naar manieren om hun relatie te verbeteren of de omgang in elk geval te vergemakkelijken. Ze zijn zich ervan bewust dat dit vanuit hen begrip en aanpassing zal vragen. De thema’s uit de Partnercursus Autisme kunnen daarbij helpen. Dit alles gebeurt met respect voor de man met ASS.

In het boek is er een groepsprogramma (10 bijeenkomsten) en een zelfhulpdeel te vinden. Tevens zijn er tips te vinden voor gebruik van het programma binnen een individueel traject.

Meer informatie

Ontmoetingsbijeenkomst deelnemers Partnercursus Autisme

.

Op deze zonnige zaterdagmiddag was er een ontmoetingsbijeenkomst voor deelnemers van de Partnercursus Autisme uit MEE Drenthe. Er waren deelnemers die de cursus nog maar net gevolgd hadden, maar ook deelnemers die al in 2006 deelgenomen hadden aan deze cursus.

De Partnercursus Autisme

De cursus is bedoeld voor vrouwen van een man met autisme. De cursus staat ook open voor vrouwen van mannen met autisme die niet gediagnosticeerd zijn. Onder andere omdat deze mannen geen diagnostisch traject in willen gaan, maar ook omdat de diagnose gemist is door de hulpverlening.

De Partnercursus Autisme bestaat uit tien bijeenkomsten met vaste thema’s. Er zitten ongeveer acht vrouwen in een cursusgroep. De cursus kan bij verschillende MEE-locaties in het land gevolgd worden. Het doel van de Partnercursus Autisme is vierledig: het krijgen van uitleg over autisme, inzicht in de gevolgen van autisme op de partnerrelatie, handvatten ter verbetering van de omgang en communicatie met de man, en ‘empowerment’.

Wetenschappelijk onderzoek

Van 2008 tot 2012 hebben we wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de Partnercursus Autisme. Er zijn drie master-scripties van psychologiestudenten geschreven over de onderzoeksresultaten, onder andere door Astrid Vissia die in 2011 zelfs de Hannemieke prijs voor beste autismescriptie van dat jaar gewonnen heeft.

Er hebben 88 vrouwen deelgenomen op 17 MEE-locaties in het land. Gemiddeld zijn ze 49 jaar oud en hebben gemiddeld 23 jaar lang een relatie met een man met autisme.

Voorafgaand aan de cursus werd een individueel semi-gestructureerd interview afgenomen van de vrouw, om zowel de ernst van het autisme van de man als haar geschiktheid voor deelname aan de cursus in te schatten. Er was een voormeting, nameting en follow-up meting middels vragenlijsten: AQ (autisme), visueel analoge schalen (relatieproblematiek), UCL (coping), SCL-90 (psychopathologie) en Rosenbergschaal (zelfwaardering).

De vrouwen rapporteerden na de cursus statistisch significante verbeteringen ten aanzien van de aandacht die ze aan zichzelf besteden en het begrip dat ze hebben gekregen voor hun man. Dit bleef zo bij de follow-up meting na 3 maanden. Opvallend was dat hun algemeen welbevinden en zelfwaardering bij follow-up zelfs nog meer was toegenomen.

Ontmoetingsbijeenkomst deelnemers

Tijdens de ontmoetingsbijeenkomst hebben de deelnemers vanmiddag (28 september 2013) naar de NVA-film ‘Het inzicht kwam met de jaren.’ bekeken. Dit is een film over diagnose op latere leeftijd. Daarna gingen de deelnemers in kleine groepjes uit elkaar en bespraken hoe het nu met hen gaat. Vervolgens kregen ze een terugkoppeling over de resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek en hadden ze de kans tot het stellen  van vragen.

Boodschap aan hulpverleners

Een belangrijke opmerking van de vrouwen was dat de Partnercursus Autisme zo’n warm bad was. Eindelijk hebben ze de (h)erkenning gekregen die ze zo lang hebben moeten ontberen. Helaas noemden ze dat ze na de cursus nog vaak hulpverleners zijn tegengekomen binnen GGZ-land die autisme toch niet echt snappen. Ze deden een oproep aan hulpverleners om de partner te betrekken bij de diagnostiek en de behandeling. En hen niet opzij te zetten als een ‘dominante vrouw’ die alles regelt voor haar man. Ik kan hen alleen maar gelijk geven …