Autismezorg op Curaçao

 

Op Curaçao is in 2013, naar aanleiding van een vraag van de AAC (Asosiashon Pa Autismo  Curaçao) onderzoek gedaan onder ouders en verzorgers van mensen met autisme. Het onderzoeksteam bestond uit dr. Renske Pin (Universiteit van Curaçao) en dr. Els Blijd-Hoogewys (INTER-PSY & RuG). Deze samenwerking is tot stand gekomen tijdens de NASHKO-conferentie vorig jaar. We presenteerden de onderzoeksresultaten tijdens de IMFAR conferentie in Atlanta (15-17 mei). Dr. Tineke Alberts van de SGR Groep op Curaçao, waar veel mensen met autisme worden begeleid, versterkte de vertegenwoordiging uit Curaçao op de IMFAR-conferentie.

Het onderzoek, getiteld ‘Families of People with Autism on Curaçao Need Support’ is opgezet naar voorbeeld van onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) dat vorig jaar in Nederland is afgenomen onder dezelfde doelgroep. Op Curaçao is er eerst gesproken met ouders en verzorgers in een focusgroep, daarna is er een survey uitgezet die dieper inging op de problemen die ouders ervaren en wat mensen met autisme nodig hebben om beter te kunnen participeren in de samenleving. Er zijn zes deelgebieden te onderscheiden waarop betrokkenen behoefte hebben aan verbetering: diagnosestelling, behandeling, wonen, werken, vrije tijd, educatie en welzijn.

Uit het onderzoek blijkt dat het diagnostisch proces voor het vaststellen van autisme lang duurt op Curaçao en in veel gevallen gaan ouders naar het buitenland om een juiste diagnose te krijgen. Ouders benoemen de noodzaak van een multidisciplinair team en casemanagers. Na diagnose ervaren ouders beperkte beschikbaarheid van begeleiding en faciliteiten. Slechts enkele scholen hebben de middelen om mensen met autisme te ondersteunen. In sommige gevallen worden kinderen afgewezen op alle basisscholen en zijn daardoor niet in staat om een opleiding te volgen. Hoewel de familie vaak een sterk sociaal vangnet biedt, is er een grote behoefte aan begeleid wonen. Het aantal beschikbare woonvoorzieningen bij de SGR Groep is niet toereikend. De respondenten zijn zich bewust van de recreatieve faciliteiten op het eiland, maar verwijzen daarbij wel naar de veel bredere waaier van mogelijkheden in bijvoorbeeld Venezuela en Nederland. Een jobcoach kan kansen op werk voor mensen met autisme verbeteren, maar is op Curaçao niet beschikbaar. Veel ouders ervaren financiële moeilijkheden. Bovendien zien ouders nog steeds een taboe met betrekking tot autisme in de Curaçaose gemeenschap. Ze vrezen dat veel kinderen ongediagnosticeerd blijven en op het verkeerde pad raken. Ze zien een rol voor de overheid.

Goede zorg wordt het meest genoemd als belangrijke voorwaarde, daarna volgt het belang van educatie. Dit is op Curaçao een knelpunt, want een deel van de kinderen met autisme zit niet op school maar thuis omdat er geen mogelijkheden zijn om onderwijs te volgen. Dit belemmert deze kinderen in hun ontwikkeling en legt een zware taak op ouders.

De IMFAR-conferentie is wereldwijd het grootste wetenschappelijke congres over autisme en telde dit jaar 1800 deelnemers uit meer dan 30 landen. Iets meer dan 1000 wetenschappelijke bijdragen kwamen door de strenge wetenschappelijke selectie (blind peer reviewed).

Curaçao doet onderzoek naar behoeften van mensen met autisme

De Asosiashon pa Autismo (AAC) doet, in samenwerking met de UNA, een onderzoek onder ouders en verzorgers van mensen met autisme. De AAC zal de resultaten van de enquête gebruiken om de wensen en behoeften van mensen met autisme onder de aandacht te brengen van de politiek en van maatschappelijke organisaties.

Ook zullen de resultaten van dit onderzoek anoniem verwerkt worden en gepubliceerd worden in een wetenschappelijke publicatie. Daartoe werkt dr. Renske Pin (University of the Netherlands Antilles) samen met dr. Els Blijd-Hoogewys (INTER-PSY & Rijksuniversiteit Groningen).

De enquête gaat in op een breed scala aan onderwerpen, met de focus op de knelpunten die mensen met autisme ervaren op het gebied van het diagnose traject, zorg, wonen, onderwijs, vrijetijdsbesteding, sociale contacten en welbevinden.

Partisipashon di mayornan/personanan ku ta kuida personanan ku outismo ta di gran importansha. AAC ta spera pa alkansá mas tantu hende posibel pa por haña un bon bista i ta jama tur mayornan i hendenan ku ta kuido hendenan ku outismo pa partisipá.

Por partispá online via / Deelnemen kan online via: https://www.surveymonkey.com/s/QYDF87S

Facebook: Enkuesta Outismo – Autisme Enquete https://www.facebook.com/outismo.enkuesta

Curaçao zet autisme op de kaart

Afgelopen maandag ben ik teruggekomen van een weekje Curaçao. Paar dagen vrienden en familie bezocht, mijn 40e verjaardag gevierd en paar dagen congres. Wat is het toch altijd fijn om terug op Curaçao te zijn.

 

Leuke gesprekken gehad met Eddy & Marianne Crestian, Krissy Capriles & Adele de Gouveia van het AAC (Asosiashon pa Autismo Curacao). Altijd warm ontvangst, altijd vol leuke ideeën. Wat doen ze daar toch veel werk met zo weinig middelen. Daar heb ik echt veel bewondering voor.

 

Afgelopen donderdag ‘s ochtends een workshop gegeven rond ASS en casuïstiek besproken bij de werknemers van SOKH (Stichting Opvoedingsondersteuning aan Kinderen met een Handicap). Ook zo’n enthousiaste mensen. Wat hebben ze een paar moeilijke kinderen en volwassenen in begeleiding en wat doen ze er zo’n goede dingen mee. Inge Boutier heeft een mooi centrum opgericht!

 

’s Middags een workshop gegeven voor de brusjes (broers en zussen van kinderen met ASS). Dat had Eddy van de AAC geregeld. We hebben gepraat over ASS, over hoe het is om brus te zijn van iemand met ASS, wat de vervelende en de leuke kanten zijn. We hebben geknutseld en met z’n allen tekeningen, teksten, een kruiswoordraadsel en nog veel meer gemaakt. Daar ga ik weer een mooie ‘Korant pa rumanan’ van maken, zodat ook toekomstige brusjes daar wat aan hebben.

 

En ’s avonds begon het NASKHO congres ‘2e Post Graduate Course Autisme’, van vrijdagavond tot zondagmiddag. Er waren diverse lezingen, met thema’s verspreid over de gehele levensloop. Het congres had immers als titel ‘Autisme: een levenlang’. We kregen een mooi overzicht van wat er allemaal aan ASS-zorg bestaat op het eiland. Prof. dr. Ina van Berckerlaer-Onnes gaf een mooi overzicht van alles wat ze in 15 jaar al bereikt heeft op het eiland. Heel veel, maar ook nog genoeg ambities om door te blijven gaan, want de zorg voor ASS moet nog beter!!

 

De onderwerpen op het congres waren heel divers, zoals over consultatiebureau (Dorine Martina-Wijne), jeugdzorg (Henriette Hooykaas) diagnostiek & behandeling (Angelica de Pool), genetica & zeldzame syndromen (dr. Inge van Balkom), prachtigefilmimpressie van het Savaanhuis (Inge Boutier), visie en ervaringen van ouders (Eddy Crestian & Ingrid Kross), financiering, overheid, wetgeving en nog veel meer. Schrijf ik er teveel over? Ik ben gewoon zo enthousiast, omdat het echt een goed congres was.

 

Zelf mocht ik op zaterdag een lezing geven over ‘Autisme in het gezin: een autistisch gezin?’ en op zondag, samen met Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes, twee keer een workshop over ‘Signalering en diagnostiek van ASS’. Voor herhaling vatbaar.

 

En daarna vliegtuig terug. Jammer … maar ook fijn om weer thuis te zijn.