Curaçao zet autisme op de kaart

Afgelopen maandag ben ik teruggekomen van een weekje Curaçao. Paar dagen vrienden en familie bezocht, mijn 40e verjaardag gevierd en paar dagen congres. Wat is het toch altijd fijn om terug op Curaçao te zijn.

 

Leuke gesprekken gehad met Eddy & Marianne Crestian, Krissy Capriles & Adele de Gouveia van het AAC (Asosiashon pa Autismo Curacao). Altijd warm ontvangst, altijd vol leuke ideeën. Wat doen ze daar toch veel werk met zo weinig middelen. Daar heb ik echt veel bewondering voor.

 

Afgelopen donderdag ‘s ochtends een workshop gegeven rond ASS en casuïstiek besproken bij de werknemers van SOKH (Stichting Opvoedingsondersteuning aan Kinderen met een Handicap). Ook zo’n enthousiaste mensen. Wat hebben ze een paar moeilijke kinderen en volwassenen in begeleiding en wat doen ze er zo’n goede dingen mee. Inge Boutier heeft een mooi centrum opgericht!

 

’s Middags een workshop gegeven voor de brusjes (broers en zussen van kinderen met ASS). Dat had Eddy van de AAC geregeld. We hebben gepraat over ASS, over hoe het is om brus te zijn van iemand met ASS, wat de vervelende en de leuke kanten zijn. We hebben geknutseld en met z’n allen tekeningen, teksten, een kruiswoordraadsel en nog veel meer gemaakt. Daar ga ik weer een mooie ‘Korant pa rumanan’ van maken, zodat ook toekomstige brusjes daar wat aan hebben.

 

En ’s avonds begon het NASKHO congres ‘2e Post Graduate Course Autisme’, van vrijdagavond tot zondagmiddag. Er waren diverse lezingen, met thema’s verspreid over de gehele levensloop. Het congres had immers als titel ‘Autisme: een levenlang’. We kregen een mooi overzicht van wat er allemaal aan ASS-zorg bestaat op het eiland. Prof. dr. Ina van Berckerlaer-Onnes gaf een mooi overzicht van alles wat ze in 15 jaar al bereikt heeft op het eiland. Heel veel, maar ook nog genoeg ambities om door te blijven gaan, want de zorg voor ASS moet nog beter!!

 

De onderwerpen op het congres waren heel divers, zoals over consultatiebureau (Dorine Martina-Wijne), jeugdzorg (Henriette Hooykaas) diagnostiek & behandeling (Angelica de Pool), genetica & zeldzame syndromen (dr. Inge van Balkom), prachtigefilmimpressie van het Savaanhuis (Inge Boutier), visie en ervaringen van ouders (Eddy Crestian & Ingrid Kross), financiering, overheid, wetgeving en nog veel meer. Schrijf ik er teveel over? Ik ben gewoon zo enthousiast, omdat het echt een goed congres was.

 

Zelf mocht ik op zaterdag een lezing geven over ‘Autisme in het gezin: een autistisch gezin?’ en op zondag, samen met Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes, twee keer een workshop over ‘Signalering en diagnostiek van ASS’. Voor herhaling vatbaar.

 

En daarna vliegtuig terug. Jammer … maar ook fijn om weer thuis te zijn.

INTER-PSY bijscholing ‘Autismespectrumstoornissen bij zeer jonge kinderen’ is volgeboekt

Onze bijscholingsavond van 6 juni a.s. zit helemaal vol. Het maximum aantal deelnemers is bereikt. In minder dan een maand hebben zich 250 mensen ingeschreven.

Het is een fijn gevoel dat er zich zo snel zoveel mensen hebben ingeschreven. Tenslotte werken we (Marrit Buruma, Monique van Haeringen, Titia Prinsen, Anja Talboom en ikzelf) nu pas sinds een paar weken bij INTER-PSY. Ons Infant Team is gestart op 2 april, wereld autismedag. Ook Marloes van der Veen maakt nu deel uit van het Infant Team.

Bedankt aan alle mensen die het vertrouwen hebben dat we, ook bij deze nieuwe instelling, weer een kwalitatief goede avond zullen organiseren.

Voor degene die zich niet op tijd hebben kunnen inschrijven: ik raad u aan de INTER-PSY website in de gaten te houden voor toekomstige bijscholingsavonden (zo komt er deze zomer een bijscholing over FAS-D).

dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys

Presentations at the International Meeting for Autism Research

Normally, I blog in Dutch, but since I am at the IMFAR (International Meeting for Autism Research) in San Sebastian (Spain), I decided to write in English instead.

This is a really great conference, normally held in the USA, but every few years it is held in Europe. There are so many high quality oral and poster presentations at this conference. It dazzles me!  There are presentations on infants, genes, screening, diagnosis, treatment, and so one.  I think I’ll need weeks to digest all I heard. For more information on the conference visit http://www.autism-insar.org/imfar-annual-meeting/imfar-2013

My poster presentations at the IMFAR went well. The posters can be downloaded from this website (see ‘presentaties’ and look for IMFAR). There are 3 posters, namely:

1)   Construction and Validation of the Early Social Communicative Behavior Questionnaire

2)   Executive Functioning of Children with ASD: An Analysis of the BRIEF-Questionnaire

3)   The Autism Course for Spouses Is an Effective Training Program

Articles concerning these topics are underway.

1)   We (Marrit Buruma and I) have published a Dutch article, concerning the early social communicative behavior in children with ASD. See this link. And, we (Marrit Buruma, Annemarie Huyghen, Prof. Paul van Geert and I) are writing a second Dutch article concerning the psychometric qualities of the Early Social Communicative Behavior Questionnaire (in Dutch; vragenlijst voor Vroeg Sociaal Communicatief Gedrag).

2)   We (Marleen Bezemer, Prof. Paul van Geert and I) are finishing an English paper concerning the research with the BRIEF questionnaire in children with ASD. We hope it will be published soon. Next, we need to finish the data analysis on the BRIEF questionnaire in adults with ASD.

3)   The Autism Course for Spouses (in Dutch) will hopefully be in the bookstore by next year. We (Anja Talboom and I) hope to finish to finish the manuscript by summer. Then, an article on the effect study will follow.

Enough on the research. Now, I’m up for some Basque pinxtos (tapas). Yummie!

door blijdhoogewys

Gratis INTER-PSY bijscholing ‘Autismespectrumstoornissen bij zeer jonge kinderen’

Op 6 juni 2013 houdt INTER-PSY een gratis bijscholingsavond voor professionals. Het thema van die avond is ‘Autismespectrumstoornissen bij zeer jonge kinderen’.

Kinderen met ASS hebben problemen met sociaal contact en communicatie, zijn rigide in denken en doen, en kunnen over- of ondergevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels. Bij zeer jonge kinderen – tussen nul en zes jaar – kan het beeld er anders uitzien, waardoor een ASS-diagnose regelmatig pas later gesteld wordt. Dit terwijl vroegdiagnostiek juist heel belangrijk is, aangezien het enerzijds kan leiden tot het verminderen van onzekerheid bij ouders en anderzijds de toegang vormt tot vroege interventies. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vroegherkenning en vroeginterventie de verdere ontwikkeling positief kan beïnvloeden.

Tijdens de bijscholingsavond ligt het accent zowel op ASS als op zeer jonge kinderen. Er wordt ingegaan op vroege signalen van ASS, de ontwikkeling van ‘joint attention’ en ander vroeg sociaal-communicatief gedrag, en het onderscheid tussen ASS, de normale ontwikkeling en een eventuele ontwikkelingsachterstand. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van video-beelden. Ook wordt stilgestaan bij het diagnostisch proces en de behandelmogelijkheden bij zeer jonge kinderen. Zo komen er technieken, onder andere uit de JASPER-training, aan bod ter bevordering van de interactie met het kind. De JASPER-training is een training ter bevordering van joint attention, spel en emotie-regulatie. Ouders leren tijdens deze training hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren en probleemgedrag kunnen voorkomen. Er wordt promotieonderzoek gedaan naar het effect van deze training.

Tijdens de bijscholingsavond worden ook de laatste inzichten op het gebied van ASS besproken, zoals verschillen tussen jongens en meisjes, en de DSM-5.

De avond wordt verzorgd door het INTER-PSY Infantteam: dr. Els Blijd-Hoogewys, Monique van Haeringen, Marrit Buruma, Anja Talboom, Titia Prinsen en Marloes van der Veen.

Voor wie? Professionals zoals huis-/CB-/kinder-artsen, basis-/GZ-/KP-psychologen, orthopedagogen, logopedisten, pedagogisch medewerkers van MKD/KDC/KDV/PSZ en andere belangstellenden kunnen deelnemen.

Wanneer? Donderdag 6 juni 2013, van 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Waar? In de Euroborg, ABN AMRO business corner, te Groningen.

Inschrijving? Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk. Dat kan tot 30 mei 2013 via bijscholing@inter-psy.nl

door blijdhoogewys

Autismeweek 2013

Van 30 maart t/m 6 april 2013 organiseren de Nederlandse Vereniging Autisme en het Autismefonds de Autismeweek 2013. Hier is een overzicht te vinden over allerlei activiteiten bij u in de buurt.

Helaas kunnen we zelf nog geen grote activiteit aanbieden, aangezien we pas op 2 april, Wereld Autisme Dag, starten met ons INTER-PSY Infantteam. Wel starten we die dag met het laagdrempelig specialistisch infant telefonisch spreekuur. Ik hoop dat we in de toekomst veel jonge kinderen en hun ouders kunnen helpen. Want, door in een vroeg stadium problemen te herkennen en te behandelen, kan de verdere ontwikkeling van kinderen met autisme positief beïnvloed worden (zie hier voor een ervaringsverhaal).

Deze week kleur ik mijn website blauw ‘light it up blue’. Uit respect voor alle kinderen, volwassenen en ouderen met een autismespectrumstoornis. En uit respect voor hun omgeving die zich zo inzet. Light it up blue

Ik hoop dat iedereen een inspirerende autismeweek heeft.

dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys

voormalig teamleider inhoudelijke zaken van AutismeTeam Noord-Nederland

door blijdhoogewys

Start INTER-PSY Infantteam

Na bijna 10 jaar ben ik gestopt met mijn werkzaamheden bij het AutismeTeam Noord-Nederland van Lentis. Vol trots kan ik aankondigen dat we op  2 april, Wereld Autisme Dag, starten met ons INTER-PSY Infantteam te Groningen. Daar zullen ook Marrit Buruma, Anja Talboom en Titia Prinsen werkzaam zijn. Ook zij maken de overstap van het AutismeTeam Noord-Nederland naar INTER-PSY.

Het INTER-PSY Infantteam is een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater/arts, klinisch psycholoog, orthopedagoog, infantpsycholoog en specialistisch ambulant begeleider. Deze bieden specialistische diagnostiek en behandeling bij (zeer) jonge kinderen.

Jonge kinderen van nul tot zes jaar, bij wie er zorgen zijn over de sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling, kunnen aangemeld worden. Er kan ook aangemeld worden wanneer er een autismespectrumstoornis of andere ontwikkelingsstoornis wordt vermoed. Zowel artsen als gedragswetenschappers kunnen verwijzen. Binnen 2 weken na aanmelding vindt er een eerste gesprek plaats. Ook ouders kunnen bellen naar het INTER-PSY Infantteam.

De diagnostiek bestaat meestal uit een niveaubepaling, een gestructureerd spelcontact, een thuisobservatie en/of een observatie op peuterspeelzaal dan wel kinderdagverblijf. De behandeling vindt aansluitend aan de diagnostiekfase plaats. Er wordt o.a. psycho-educatie, ouderbegeleiding, vroegstimulering en thuisbegeleiding aangeboden. Tevens kan de JASPER training gevolgd worden. Gedurende 10 weken volgen ouders, samen met het kind, wekelijks een training ter bevordering van joint attention (gedeelde aandacht), spelvaardigheden en emotieregulatie van het kind. Door in een vroeg stadium problemen te herkennen en te behandelen, kan de verdere ontwikkeling positief beïnvloed worden.

Voor meer informatie zie Flyer INTER-PSY Infantteam of mail naar infant@inter-psy.nl

door blijdhoogewys

Workshop Partnercursus Autisme

Op vrijdag 15 februari 2013 geven we bij MEE Haarlem opnieuw een workshop over de ‘Partnercursus Autisme’.

De Partnercursus Autisme bestaat uit 10 bijeenkomsten en is bedoeld voor vrouwen die partner zijn van een man met een autismespectrum stoornis (ASS). In de Partnercursus Autisme leren vrouwen meer over ASS (psycho-educatie), krijgen ze inzicht in de problemen die gepaard kunnen gaan met ASS en de gevolgen hiervan op hun partnerrelatie, leren ze omgaan met hun gevoelens in de partnerrelatie en krijgen handvatten aangereikt (ook van elkaar) om zo de omgang en de communicatie te verbeteren. Naast deze doelen wordt in de Partnercursus Autisme nadruk gelegd op ‘empowerment’. Er wordt ook gekeken naar de krachten – de sterke kanten – van zowel de vrouwen als van hun partners, in plaats van (alleen) naar tekortkomingen.

Voor meer informatie zie:

Workshop Partnercursus Autisme, 2013-02-15