Module ‘Autisme in de partnerrelatie’ is vanaf nu beschikbaar in Therapieland

Therapieland_Autisme in de partnerrelatie

Anja Talboom en ik hebben recent de e-health module ‘Autisme in de partnerrelatie’ ontwikkeld. Deze is gebaseerd op ons boek ‘ASS bij je man, wat dan?’. In dit boek beschreven we een Partnercursus voor vrouwen van een man met ASS. Dit is een uitgebreid protocol van 10 sessies.

 

Voor de e-health module van Therapieland hebben we een kortere versie gemaakt, die met name gericht is op psycho-educatie (uitleg over ASS), dat is de eerste fase in de uitgebreidere partnercursus. De module is geschikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke partners van iemand met ASS.

 

De module bestaat uit de onderdelen: wat is autisme, autisme uitgediept, autisme thuis en in het gezin, en communicatie. Aan de hand van ervaringsverhalen en animaties lichten we complexe situaties en de link met de ASS verklaringsmodellen toe.

 

Het is belangrijk dat de module begeleid wordt door een behandelaar met veel autisme-kennis (meer dan alleen basiskennis). Veel partners weten immers al veel van autisme en/of hebben complexe vragen. Het is fijn dat ze hier dan goed in gehoord en geholpen worden

 

Zie hier voor meer informatie over de Therapielandmodule, inclusief een filmpje

Zie hier voor informatie over de uitgebreidere Partnercursus (ASS bij je man, wat dan?)

 

door blijdhoogewys

Autisme wordt nog vaak gemist bij meisjes en vrouwen

Uit onderzoek blijkt dat autismespectrumstoornissen (ASS) vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen.Op de 5 mensen met ASS zijn er  4 mannen en maar 1 vrouw. Dit zou wel eens een vertekend beeld kunnen zijn, want de diagnose lijkt in de praktijk wel vaker gemist te worden bij meisjes en vrouwen. Geregeld is er sprake van een misdiagnose of van een veel latere diagnose.  Dit leidt uiteindelijk tot bijkomende psychiatrische problemen (zoals angst, depressie, burnout), hoger zorggebruik, hogere maatschappelijke kosten en een lagere kwaliteit van leven.

Waarom wordt ASS dan zo gemist? Dat kan meerdere redenen hebben, waaronder

  1. ASS kan er bij meisjes en vrouwen anders uitzien. Ze lijken socialer, communicatiever en minder star. dan de meeste jongens en mannen met ASS. Maar vaak is dat slechts oppervlakkig zo.
  2. Meisjes en vrouwen kunnen ook een hogere sociale motivatie hebben om ‘normaal’ over te komen, waardoor ze al dan niet bewust hun ASS-kenmerken meer camoufleren.

In dit artikel vind je meer uitleg over Autisme bij vrouwen. Dit stuk is gepubliceerd als naschrift in het boek van Bep Schilder (2014) ‘De poort, de paljas en het meisje. Levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger.’ Lecturium Uitgeverij.

door blijdhoogewys

Help kinderen met autisme

We zijn op zoek naar ouders van kinderen tussen 0 tot 4 jaar die een vragenlijst willen invullen voor wetenschappelijk onderzoek. Met de resultaten hopen we kinderen met autisme in de toekomst nog beter te kunnen helpen.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn Marrit Buruma en dr. Els Blijd-Hoogewys. We werken bij het Expertise Team Jonge Kind van INTER-PSY en doen samen met Prof. dr. Paul van Geert, van de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoek bij zeer jonge kinderen. We hebben de VSCG-2 vragenlijst ontwikkeld; dit is de vragenlijst voor Vroeg Sociaal Communicatief Gedrag (versie 2).

 

Waarom doen we dit onderzoek?

Voordat we de VSCG-2 kunnen gebruiken bij kinderen met autisme, moet eerst onderzocht worden hoe kinderen zonder autisme scoren op deze vragenlijst. Er moet dus eerst een vergelijkingsgroep gevormd worden.

 

Wie zoeken we?

Bent u een ouder van een kind tussen 0 en 4 jaar, dan kunt u ons helpen. Dan vragen we u om de VSCG-2 in te vullen; dit duurt ongeveer 10 minuten. Als u meerdere kinderen heeft (in de leeftijd van 0 tot 4 jaar), mag u natuurlijk meerdere vragenlijsten invullen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Als onderzoekscode vult u SocialMedia2016 in.

 

Wat gebeurt er met de gegevens?

De gegevens worden anoniem verwerkt. U krijgt dus niet te horen hoe uw kind heeft gescoord op de vragenlijst.

Wanneer er meer dan 1000 vragenlijsten zijn ingevuld, worden er op groepsniveau statistische analyses gedaan en worden de resultaten gerapporteerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

 

Wat als mijn kind autisme heeft of ik dit vermoed?

Indien u vermoedt dat uw kind autisme heeft, vragen we u niet deel te nemen aan dit onderzoek. We adviseren u dan contact op te nemen met uw arts voor een eventuele verwijzing voor hulp bij u in de buurt.

door blijdhoogewys

Is de Partnercursus Autisme alleen voor vrouwen van een man met ASS?

De ‘Partnercursus Autisme’ is, op vraag van partnercontactpersonen van de NVA regio Drenthe, specifiek ontwikkeld voor vrouwen van een man met ASS. De ontwikkeling van de cursus, het wetenschappelijk effectonderzoek en de uiteindelijke publicatie van dit protocol heeft 9 jaar in beslag genomen. Het boek ‘ASS bij je man, wat dan?’ kan op 3 manieren gebruikt worden, namelijk als 1) groepsprogramma (dé cursus), als 2) individueel behandelprogramma of als 3) thuisprogramma.

Bij de ontwikkeling van de Partnercursus Autisme (start in 2005) is er bewust gekozen om alleen vrouwen te laten deelnemen. De redenen hiervoor waren de volgende. Ten eerste waren er toen minder mannelijke partners van vrouwen met ASS bekend binnen de hulpverlening, waardoor het zeer moeilijk was (en ook nog steeds is) om een evenwichtige groepssamenstelling te realiseren als er wel van een gemengde groep wordt uitgegaan. Een tweede reden was dat ASS zich bij vrouwen vaak anders uit dan bij mannen, waardoor er voor de enkele mannelijke deelnemer te weinig herkenning zou zijn in de verhalen uit de groep. Helaas betekent die andere manier van uiten nog vaak dat vrouwen niet of pas veel later een ASS-diagnose krijgen. Els Blijd-Hoogewys heeft meerdere presentaties gegeven en artikelen geschreven over dit onderwerp.

Indien men overweegt om de Partnercursus Autisme aan mannen van een vrouw met ASS te geven, dan dient de cursusinhoud hierop aangepast te worden, met name ten aanzien van de uitleg over ASS bij vrouwen. Tot op heden hebben we er zelf altijd voor gekozen om het protocol dan individueel aan te bieden. Daarbij komen de vaak andere manier van het uiten van ASS-symptomen, de manieren van compenseren/camoufleren en bijkomende psychische problematiek (zoals angsten, depressie en burnout) uitgebreider aan bod. En worden andere onderdelen wat ingekort.

door blijdhoogewys

Boek ‘ASS bij je man, wat dan? Partnercursus Autisme’

voorpagina boek Partnercursus Autisme

Half oktober 2014 is ons boek ‘ASS bij je man, wat dan? Partnercursus Autisme’ uitgekomen bij Hogrefe. Anja Talboom en ik hebben eind 2005 de Partnercursus Autisme ontwikkeld. Sinds 2008 wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze cursus. De Partnercursus Autisme bleek effectief. In 2011 heeft Astrid Vissia de Annemieke prijs voor de beste autismescriptie gewonnen (over dit effectonderzoek). Een wetenschappelijk artikel over de resultaten is in de maak.

De Partnercursus Autisme is een psycho-educatieprogramma, met niet alleen aandacht voor ASS bij de man, maar ook voor het effect hiervan op de vrouw en het gezin. Het richt zich op vrouwen die een partnerrelatie hebben met een man met ASS en hierin problemen ervaren. Het betreft vrouwen die willen begrijpen wat ASS is en hoe dit hun relatie beïnvloedt. Ze willen leren hoe ze daar zelf mee om kunnen gaan. Deze vrouwen zijn daarbij naarstig op zoek naar manieren om hun relatie te verbeteren of de omgang in elk geval te vergemakkelijken. Ze zijn zich ervan bewust dat dit vanuit hen begrip en aanpassing zal vragen. De thema’s uit de Partnercursus Autisme kunnen daarbij helpen. Dit alles gebeurt met respect voor de man met ASS.

In het boek is er een groepsprogramma (10 bijeenkomsten) en een zelfhulpdeel te vinden. Tevens zijn er tips te vinden voor gebruik van het programma binnen een individueel traject.

Meer informatie

Gebruik BRIEF bij kinderen met autisme

Recent is ons artikel over het gebruik van de BRIEF-vragenlijst bij kinderen met een autismespectrumstoornis verschenen in de Journal of Autism and Developmental Disorders.

The Behavior Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF) screens for executive function deficits in 5- to 18-year-olds. Data of three autism subgroups, according to DSM-IV-TR criteria (N =  35 Autistic Disorder, N =  27 Asperger’s Disorder and N =  65 PDDNOS), were analyzed. The total group has elevated scores on almost all BRIEF scales. The Shift scale is clinically elevated, reflecting a deficit in cognitive flexibility. The BRIEF scales are not found to discriminate among the autism spectrum disorder (ASD) subgroups. The relation between BRIEF and IQ is complex. Possible influencing factors are discussed. Finally, it is recommended to omit the Negativity scale as a validity index in children with ASD and to consider a high score on this index as a unique characteristic of their BRIEF profile, reflecting rigidity problems.

Blijd-Hoogewys, E.M.A., Bezemer, M., & P.L.C. van Geert (2014). Executive Functioning in Children with ASD. An Analysis of the BRIEF. Journal of Autism and Developmental disorders. Online first, DOI 10.1007/s10803-014-2176-9.

Autismezorg op Curaçao

 

Op Curaçao is in 2013, naar aanleiding van een vraag van de AAC (Asosiashon Pa Autismo  Curaçao) onderzoek gedaan onder ouders en verzorgers van mensen met autisme. Het onderzoeksteam bestond uit dr. Renske Pin (Universiteit van Curaçao) en dr. Els Blijd-Hoogewys (INTER-PSY & RuG). Deze samenwerking is tot stand gekomen tijdens de NASHKO-conferentie vorig jaar. We presenteerden de onderzoeksresultaten tijdens de IMFAR conferentie in Atlanta (15-17 mei). Dr. Tineke Alberts van de SGR Groep op Curaçao, waar veel mensen met autisme worden begeleid, versterkte de vertegenwoordiging uit Curaçao op de IMFAR-conferentie.

Het onderzoek, getiteld ‘Families of People with Autism on Curaçao Need Support’ is opgezet naar voorbeeld van onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) dat vorig jaar in Nederland is afgenomen onder dezelfde doelgroep. Op Curaçao is er eerst gesproken met ouders en verzorgers in een focusgroep, daarna is er een survey uitgezet die dieper inging op de problemen die ouders ervaren en wat mensen met autisme nodig hebben om beter te kunnen participeren in de samenleving. Er zijn zes deelgebieden te onderscheiden waarop betrokkenen behoefte hebben aan verbetering: diagnosestelling, behandeling, wonen, werken, vrije tijd, educatie en welzijn.

Uit het onderzoek blijkt dat het diagnostisch proces voor het vaststellen van autisme lang duurt op Curaçao en in veel gevallen gaan ouders naar het buitenland om een juiste diagnose te krijgen. Ouders benoemen de noodzaak van een multidisciplinair team en casemanagers. Na diagnose ervaren ouders beperkte beschikbaarheid van begeleiding en faciliteiten. Slechts enkele scholen hebben de middelen om mensen met autisme te ondersteunen. In sommige gevallen worden kinderen afgewezen op alle basisscholen en zijn daardoor niet in staat om een opleiding te volgen. Hoewel de familie vaak een sterk sociaal vangnet biedt, is er een grote behoefte aan begeleid wonen. Het aantal beschikbare woonvoorzieningen bij de SGR Groep is niet toereikend. De respondenten zijn zich bewust van de recreatieve faciliteiten op het eiland, maar verwijzen daarbij wel naar de veel bredere waaier van mogelijkheden in bijvoorbeeld Venezuela en Nederland. Een jobcoach kan kansen op werk voor mensen met autisme verbeteren, maar is op Curaçao niet beschikbaar. Veel ouders ervaren financiële moeilijkheden. Bovendien zien ouders nog steeds een taboe met betrekking tot autisme in de Curaçaose gemeenschap. Ze vrezen dat veel kinderen ongediagnosticeerd blijven en op het verkeerde pad raken. Ze zien een rol voor de overheid.

Goede zorg wordt het meest genoemd als belangrijke voorwaarde, daarna volgt het belang van educatie. Dit is op Curaçao een knelpunt, want een deel van de kinderen met autisme zit niet op school maar thuis omdat er geen mogelijkheden zijn om onderwijs te volgen. Dit belemmert deze kinderen in hun ontwikkeling en legt een zware taak op ouders.

De IMFAR-conferentie is wereldwijd het grootste wetenschappelijke congres over autisme en telde dit jaar 1800 deelnemers uit meer dan 30 landen. Iets meer dan 1000 wetenschappelijke bijdragen kwamen door de strenge wetenschappelijke selectie (blind peer reviewed).

Ontmoetingsbijeenkomst deelnemers Partnercursus Autisme

.

Op deze zonnige zaterdagmiddag was er een ontmoetingsbijeenkomst voor deelnemers van de Partnercursus Autisme uit MEE Drenthe. Er waren deelnemers die de cursus nog maar net gevolgd hadden, maar ook deelnemers die al in 2006 deelgenomen hadden aan deze cursus.

De Partnercursus Autisme

De cursus is bedoeld voor vrouwen van een man met autisme. De cursus staat ook open voor vrouwen van mannen met autisme die niet gediagnosticeerd zijn. Onder andere omdat deze mannen geen diagnostisch traject in willen gaan, maar ook omdat de diagnose gemist is door de hulpverlening.

De Partnercursus Autisme bestaat uit tien bijeenkomsten met vaste thema’s. Er zitten ongeveer acht vrouwen in een cursusgroep. De cursus kan bij verschillende MEE-locaties in het land gevolgd worden. Het doel van de Partnercursus Autisme is vierledig: het krijgen van uitleg over autisme, inzicht in de gevolgen van autisme op de partnerrelatie, handvatten ter verbetering van de omgang en communicatie met de man, en ‘empowerment’.

Wetenschappelijk onderzoek

Van 2008 tot 2012 hebben we wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de Partnercursus Autisme. Er zijn drie master-scripties van psychologiestudenten geschreven over de onderzoeksresultaten, onder andere door Astrid Vissia die in 2011 zelfs de Hannemieke prijs voor beste autismescriptie van dat jaar gewonnen heeft.

Er hebben 88 vrouwen deelgenomen op 17 MEE-locaties in het land. Gemiddeld zijn ze 49 jaar oud en hebben gemiddeld 23 jaar lang een relatie met een man met autisme.

Voorafgaand aan de cursus werd een individueel semi-gestructureerd interview afgenomen van de vrouw, om zowel de ernst van het autisme van de man als haar geschiktheid voor deelname aan de cursus in te schatten. Er was een voormeting, nameting en follow-up meting middels vragenlijsten: AQ (autisme), visueel analoge schalen (relatieproblematiek), UCL (coping), SCL-90 (psychopathologie) en Rosenbergschaal (zelfwaardering).

De vrouwen rapporteerden na de cursus statistisch significante verbeteringen ten aanzien van de aandacht die ze aan zichzelf besteden en het begrip dat ze hebben gekregen voor hun man. Dit bleef zo bij de follow-up meting na 3 maanden. Opvallend was dat hun algemeen welbevinden en zelfwaardering bij follow-up zelfs nog meer was toegenomen.

Ontmoetingsbijeenkomst deelnemers

Tijdens de ontmoetingsbijeenkomst hebben de deelnemers vanmiddag (28 september 2013) naar de NVA-film ‘Het inzicht kwam met de jaren.’ bekeken. Dit is een film over diagnose op latere leeftijd. Daarna gingen de deelnemers in kleine groepjes uit elkaar en bespraken hoe het nu met hen gaat. Vervolgens kregen ze een terugkoppeling over de resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek en hadden ze de kans tot het stellen  van vragen.

Boodschap aan hulpverleners

Een belangrijke opmerking van de vrouwen was dat de Partnercursus Autisme zo’n warm bad was. Eindelijk hebben ze de (h)erkenning gekregen die ze zo lang hebben moeten ontberen. Helaas noemden ze dat ze na de cursus nog vaak hulpverleners zijn tegengekomen binnen GGZ-land die autisme toch niet echt snappen. Ze deden een oproep aan hulpverleners om de partner te betrekken bij de diagnostiek en de behandeling. En hen niet opzij te zetten als een ‘dominante vrouw’ die alles regelt voor haar man. Ik kan hen alleen maar gelijk geven …

Curaçao doet onderzoek naar behoeften van mensen met autisme

De Asosiashon pa Autismo (AAC) doet, in samenwerking met de UNA, een onderzoek onder ouders en verzorgers van mensen met autisme. De AAC zal de resultaten van de enquête gebruiken om de wensen en behoeften van mensen met autisme onder de aandacht te brengen van de politiek en van maatschappelijke organisaties.

Ook zullen de resultaten van dit onderzoek anoniem verwerkt worden en gepubliceerd worden in een wetenschappelijke publicatie. Daartoe werkt dr. Renske Pin (University of the Netherlands Antilles) samen met dr. Els Blijd-Hoogewys (INTER-PSY & Rijksuniversiteit Groningen).

De enquête gaat in op een breed scala aan onderwerpen, met de focus op de knelpunten die mensen met autisme ervaren op het gebied van het diagnose traject, zorg, wonen, onderwijs, vrijetijdsbesteding, sociale contacten en welbevinden.

Partisipashon di mayornan/personanan ku ta kuida personanan ku outismo ta di gran importansha. AAC ta spera pa alkansá mas tantu hende posibel pa por haña un bon bista i ta jama tur mayornan i hendenan ku ta kuido hendenan ku outismo pa partisipá.

Por partispá online via / Deelnemen kan online via: https://www.surveymonkey.com/s/QYDF87S

Facebook: Enkuesta Outismo – Autisme Enquete https://www.facebook.com/outismo.enkuesta

Bijscholingsavond ‘Autismespectrumstoornissen bij zeer jonge kinderen’ was een groot succes

Op 6 juni 2013 organiseerde INTER-PSY een bijscholingsavond rondom ‘Autismespectrumstoornissen bij zeer jonge kinderen’. Deze vond plaats bij de ABN-ARMO lounge in de Euroborg. Klik hier voor de sheets.

Els Blijd-Hoogewys (behandelcoördinator INTER-PSY Infantteam & senior onderzoeker) en Marrit Buruma (promovendus) presenteerden over: Infant Mental Health als relatief jong aandachtsgebied. Stoornissen die bij zeer jonge kinderen vastgesteld kunnen worden, zoals autismespectrumstoornissen (afgekort als ASS), communicatiestoornissen, cognitieve beperkingen, angststoornissen, depressie, PTSS, ADHD, gedragsstoornissen, slaapstoornissen, voedingsstoornissen en hechtingsstoornissen. De verschillen tussen een normale en een abnormale driftbui, geïllustreerd a.d.h.v. videomateriaal. De DSM-5 criteria van ASS: inclusief de sensorische problematiek. Het andere beeld bij meisjes met ASS. De alarmsignalen van ASS bij kinderen vanaf 12 maanden oud. Het belang van vroegherkenning bij ASS. De inhoud van vroegdiagnostiek bij ASS. Joint attention (gedeelde aandacht) bij ASS. Vroegstimulering bij ASS. De JASPER-training: een training ter bevordering van joint attention, spel en emotie-regulatie. Deze training wordt niet alleen aangeboden aan ouders van een kind met ASS, maar ook aan ouders die zelf ASS hebben en hun kind(eren).

Op het einde van de avond was er nog een plenair vragenmoment, waar ook de andere leden van het INTER-PSY Infantteam aan deelnamen: Monique van Haeringen (arts), Anja Talboom (senior specialistisch ambulant begeleider), Titia Prinsen (infantpsycholoog) en Marloes van der Veen (GZ-psycholoog i.o.).

Hier een selectie van de reacties van de deelnemers aan de avond“Het was een erg zinvolle avond.”  “Prettig dat deze avond kosteloos was.”  “Graag nog meer boeiende bijeenkomsten gericht op jonge kinderen.”  “Mooie combi wetenschap en praktijk, ook mooie afwisseling powerpoint en illustratieve filmpjes, en prettig gepresenteerd.” “Het stuk over joint attention is erg toepasselijk op mijn werkplek.”  “Ik heb hier in korte tijd veel van opgestoken, dank je wel.”  “Ik heb meer begrip voor ouders gekregen.”  “Jullie zijn een enthousiast team!”  “Jammer dat er door de grote opkomst geen interactie mogelijk was.”

De avond was dus een groot succes. Helaas schreven er zich zoveel mensen in (ruim 300), dat de inschrijving binnen 1 maand gesloten moest worden en we veel mensen moesten teleurstellen. Om enigszins tegemoet te komen aan deze mensen, stellen we de sheets voor een breder publiek beschikbaar op de INTER-PSY website.

Met veel inzet gaan we verder met het helpen van zeer jonge kinderen en hun ouders. En dat zijn niet alleen kinderen met ASS, maar ook met andere problematiek. We zijn er trots op dat we laagdrempelig te bereiken zijn voor ouders en verwijzers (via ons wekelijks telefonisch spreekuur). We zijn er ook trots op dat we geen wachtlijst hebben, waardoor we ouders heel snel kunnen helpen.

Nieuw: diagnostiek op locatie / Op dit moment draaien we een proef met diagnostiek op locatie, bijvoorbeeld op een MKD. Voor vragen rondom infantaanmeldingen kunnen verwijzers en ouders bellen naar 050-3643409 of mailen naar infant@inter-psy.nl Elke dinsdag van 13.00-14.00 uur is er specialistisch infant telefonisch spreekuur.

Nieuw: gebruik Vidyo tijdens behandeling / Tevens kunnen we binnen de behandeling, naast de gewone gesprekken, ook Vidyo inzetten. Dit is een goed beveiligd bel- en videoprogramma via internet. Met Vidyo kunnen de therapeut en de patiënt elkaar op de momenten van psychologische behandeling wereldwijd ‘live’ zien en spreken.

Wetenschappelijk onderzoek / We gaan gezwind verder met wetenschappelijk onderzoek, o.a. naar het objectief meten van het vroeg sociaal communicatief gedrag van infants d.m.v. de VSCG-vragenlijst en effectonderzoek naar de JASPER-training.

door blijdhoogewys